"Službeni glasnik BiH", broj 38/24 24.5.2024.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 38/24 [24.5.2024.]

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA KOMPANIJE "ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D. BANJA LUKA IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA KOMPANIJE "ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D. BANJA LUKA IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA KOMPANIJE "ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D. BANJA LUKA IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "KAPITALNI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - AKCIONI PLAN STRATEGIJE OKOLIŠA", UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP AUTOCESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. MOSTAR ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP AUTOCESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. MOSTAR ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KOMPANIJE "ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D. BANJA LUKA IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I OKOLINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA LICA KOJA PROVODE RADNJE OCJENJIVANJA USKLAĐENOSTI GRAĐEVINSKIH PROIZVODA
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I OKOLINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU USKLAĐENOSTI GRAĐEVINSKIH PROIZVODA
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA - MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
RJEŠENJE O PRESTANKU SLUŽBE NOTARA
JU GIMNAZIJA VELIKA KLADUŠA
ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA JU "GIMNAZIJA" VELIKA KLADUŠA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!