Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 36/24

AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE O ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU NAZIVA "REPOVAČKI SIR" ZAŠTIĆENOM OZNAKOM PORIJEKLA
AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE O ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU NAZIVA "FOJNIČKI KROMPIR" ZAŠTIĆENOM OZNAKOM GEOGRAFSKOG PORIJEKLA
AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE O ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU NAZIVA "SEMBERSKI KUPUS" ZAŠTIĆENOM OZNAKOM GEOGRAFSKOG PORIJEKLA
AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE O ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU NAZIVA "HERCEGOVAČKI ĆUPTER" ZAŠTIĆENOM OZNAKOM GEOGRAFSKOG PORIJEKLA
AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA MART 2024. GODINE

Službene novine Federacije BiH

broj 38/24

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA KOMPANIJE "ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D. BANJA LUKA IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA KOMPANIJE "ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D. BANJA LUKA IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA KOMPANIJE "ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D. BANJA LUKA IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "KAPITALNI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - AKCIONI PLAN STRATEGIJE OKOLIŠA", UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP AUTOCESTE FEDERACIJE BIH D.O.O. MOSTAR ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 20/24

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA, REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ĆAMIL SIJARIĆ" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRODUŽENJE RADNOG VREMENA I ZA OKUPLJANJE POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA EVROPE 2024 - KONCERTA POVODOM DANA EVROPE ISPRED POZORIŠTA MLADIH U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UREĐENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU" ZA 2024. GODINU I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU" ZA 2024. GODINU

Međunarodni ugovori

broj 4/24

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU KORIDOR VC, POČITELJ - BIJAČA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE OD 11.11.2014. GODINE, IZMIJENJEN 25.09.2018. GODINE , BROJ OPERACIJE (SERAPIS N°): 2013-0476, UGOVOR BROJ (FI N°): 83.975
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O UZAJAMNOM IZUZEĆU OD ZAHTJEVA ZA ULAZNU VIZU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU GODIŠNJEG AKCIONOG PLANA ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2022. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA I BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PROTOKOLA UZ SPORAZUM O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PRIJEVOZU PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA (INTERBUS SPORAZUM), U VEZI SA MEĐUNARODNIM LINIJSKIM I POSEBNIM LINIJSKIM PRIJEVOZOM PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BR.1 NA UGOVOR O ZAJMU OD 12.APRILA 2022. GODINE ( ZELENI GRADOVI 2-WINDOW II VODOVOD BRČKO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (52273)

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!