Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 83/23

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA UPLATU DOPRINOSA U TRINAESTOM POPUNJAVANJU FONDOVA (2025. - 2027.) MEĐUNARODNOG FONDA ZA POLJOPRIVREDNI RAZVOJ (IFAD)
MINISTARTSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI ZVANJA ZASLUŽNOG SPORTISTE BOSNE I HERCEGOVINE I VRHUNSKOG SPORTISTE MEĐUNARODNOG RAZREDA ZA 2023. GODINU
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O ODOBRAVANJU PRAVILA ZA DODJELU PREKOGRANIČNIH PRIJENOSNIH KAPACITETA
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZDAVANJU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE

Službene novine Federacije BiH

broj 95/23

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO ZA RAZRJEŠENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
DOPUNU LISTE STEČAJNIH UPRAVITELJA SA POLOŽENIM STRUČNIM ISPITOM
URED VLADE FEDERACIJE BIH ZA ZAKONODAVSTVO I USKLAĐENOST SA PROPISIMA EUROPSKE UNIJE
RJEŠENJE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA POPIS STALNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA, STANJA POTRAŽIVANJA I OBVEZA I NOVČANIH SREDSTAVA U BLAGAJNI U 2023. GODINI
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 51/23

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O OSNIVANJU STRUČNE SLUŽBE VLADE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O VLASTITIM JAVNIM PRIHODIMA JAVNE USTANOVE "SEDMA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O VLASTITIM JAVNIM PRIHODIMA JAVNE USTANOVE "DEVETA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O VLASTITIM JAVNIM PRIHODIMA JAVNE USTANOVE OSMA OSNOVNA ŠKOLA "AMER ĆENANOVIĆ" ILIDŽA

Međunarodni ugovori

broj 11/23

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O FINANSIRANJU ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT MEDICINSKOG KOMPLEKSA BANJA LUKA), EVROPSKI FOND ZA ODRŽIVI RAZVOJ - EFSD + NAMJENSKI INVESTICIONI OKVIR 1 (FI N° 91.071 - SERAPIS 2019-0319)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O PRIZNAVANJU STRUČNIH KVALIFIKACIJA DOKTORA MEDICINE, DOKTORA DENTALNE MEDICINE I ARHITEKATA U KONTEKSTU CENTRALNOEVROPSKOG SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O PRIZNAVANJU VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA NA ZAPADNOM BALKANU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O INVESTICIONOM GRANTU ZA PODRŠKU PROJEKTU VODOSNABDIJEVANJA I SANITACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA II) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!