Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 48/24

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RAZRJEŠENJU SEKRETARA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ОDLUKU О POSTUPKU SREDNJOROČNOG PLАNIRАNJА, PRAĆENJA I IZVЈЕŠТАVАNJА U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE NOVČANE NAKNADE ZA RAD U VOJNODISCIPLINSKIM VIJEĆIMA U MINISTARSTVU ODBRANE I ORUŽANIM SNAGAMA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PLANA PRIJEMA KADETA U POLICIJSKE AGENCIJE NA NIVOU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U 2024. GODINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PLAĆAMA, DODACIMA I NAKNADAMA OSOBLJA U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH

broj 54/24

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE "KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA - REALIZACIJA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNOG VRELOVODA - GRAD TUZLA"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA - POTICAJ ZA VETERINARSTVO" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
VRHOVNI SUD FEDERACIJE BIH
UPUTSTVO O NAČINU TROŠENJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE SVJEDOKA

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 27/24

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRIHVATANJE DOSTAVLJENIH IZVJEŠTAJA O IMPLEMENTACIJI ODOBRENIH SREDSTAVA PO ISTEKU PERIODA OD ŠEST MJESECI I PRIZNAVANJU OPRAVDANIH TROŠKOVA NASTALIH U PERIODU ŠEST MJESECI OD DANA UPLATE ODOBRENIH SREDSTAVA IZ UGOVORA O DODJELI POTICAJNIH SREDSTAVA PO OSNOVU PROGRAMA: "PODRŠKA MLADIMA ZA POKRETANJE START UP POSLOVNIH SUBJEKATA" ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ" ZA RAZRJEŠENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ" ZA IMENOVANJE DIREKTORA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZMJENU PROJEKTA PARKINGA I VANJSKOG UREĐENJA, ALUMINIJSKE I DRVENE STOLARIJE ZA POTREBE JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 4/24

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU KORIDOR VC, POČITELJ - BIJAČA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE OD 11.11.2014. GODINE, IZMIJENJEN 25.09.2018. GODINE , BROJ OPERACIJE (SERAPIS N°): 2013-0476, UGOVOR BROJ (FI N°): 83.975
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O UZAJAMNOM IZUZEĆU OD ZAHTJEVA ZA ULAZNU VIZU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU GODIŠNJEG AKCIONOG PLANA ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2022. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA I BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PROTOKOLA UZ SPORAZUM O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PRIJEVOZU PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA (INTERBUS SPORAZUM), U VEZI SA MEĐUNARODNIM LINIJSKIM I POSEBNIM LINIJSKIM PRIJEVOZOM PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BR.1 NA UGOVOR O ZAJMU OD 12.APRILA 2022. GODINE ( ZELENI GRADOVI 2-WINDOW II VODOVOD BRČKO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (52273)

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!