"Službeni glasnik BiH", broj 89/23 17.11.2023.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 89/23 [17.11.2023.]

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O NEPOSREDNOM SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA FEROELEKTRO D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PRETIS" D.D. VOGOŠĆA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PROMJENI NAMJENE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA I PRIVREMENOM KORIŠTENJU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRUGE NAMJENE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU PRODAJE PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZRADI STRATEGIJE DEMOGRAFSKOG RAZVOJA I OPORAVKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA IZGRADNJU DIONICE AUTOCESTE NEMILA - DONJA GRAČANICA NA KORIDORU Vc
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANOVA INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA HARMONIZACIJU ZAKONA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PROGRAMA RADA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVEDBU INTERNOG OGLASA ZA UNAPRIJEĐENJE DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U VIŠE SLUŽBENO ZVANJE
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
RJEŠENJE IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVEDBU INTERNOG OGLASA ZA UNAPRIJEĐENJE DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U VIŠE SLUŽBENO ZVANJE
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
RJEŠENJE IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVEDBU INTERNOG OGLASA ZA UNAPRIJEĐENJE DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U VIŠE SLUŽBENO ZVANJE
ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ОКОЛИША И ТУРИЗМА
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA BROJ 07/1-02-19-8-126/23 OD 15.02.2023. GODINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BAZI PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODRŽAVANJU PREMJERA KATASTRA ZEMLJIŠTA I KATASTRA NEKRETNINA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODRŽAVANJU PREMJERA KATASTRA ZEMLJIŠTA I KATASTRA NEKRETNINA
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU I OBJAVLJIVANJU REZULTATA PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NAČELNIKA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!