"Službeni glasnik BiH", broj 20/24 23.5.2024.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 20/24 [23.5.2024.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA, REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ĆAMIL SIJARIĆ" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRODUŽENJE RADNOG VREMENA I ZA OKUPLJANJE POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA EVROPE 2024 - KONCERTA POVODOM DANA EVROPE ISPRED POZORIŠTA MLADIH U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UREĐENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU" ZA 2024. GODINU I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU" ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O UNOSU RAZGRANIČENIH NAMJENSKIH PRIHODA I PRIMITAKA I PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA IZ 2023. GODINE U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE ZA 2024. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAPOŠLJAVANJE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA VOĐENJE PREGOVORA U VEZI PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI ZDRAVSTVA ZA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO DA IZVRŠI PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PRAVILA JAVNE USTANOVE "MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ŠKOLSKOM ODBORU JAVNE USTANOVE DRUGA GIMNAZIJA SARAJEVO ZA IMENOVANJE DIREKTORICE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOM JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOM JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "PARK" D.O.O. SARAJEVO ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROJEKATA MINISTARSTVA KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO "NABAVKA OPREME ZA KANTONALNA JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROJEKATA MINISTARSTVA KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI TURISTIČKOJ ZAJEDNICI KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA "14.STE SPORTSKE IGRE MLADIH BOSNE I HERCEGOVINE 2024."
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O OPOZIVU PUNOMOĆI ZA PUNOMOĆNIKA U SKUPŠTINI KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU RADI VRŠENJA OVLAŠTENJA SKUPŠTINE U KANTONALNOM JAVNOM PREDUZEĆU "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE SREDNJA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU ZAVRŠNOG IZVJEŠTAJA SA STRUČNIM MIŠLJENJEM I DAVANJU SAGLASNOSTI NA ELABORAT O OPRAVDANOSTI ZA OSNIVANJE I RAD ORGANIZATORA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH - EDUKATIVNI CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRENAMJENI DIJELA NEUTROŠENIH SREDSTAVA OBEZBIJEĐENIH EMISIJOM OBVEZNICA IZ 2017. I 2019. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI UREDU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI STRUČNOJ SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA NA POZICIJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MEMORIJALNI CENTAR SARAJEVO" IZ REDA STRUČNIH RADNIKA USTANOVE I PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MEMORIJALNI CENTAR SARAJEVO" ISPRED MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU KOMISIJE ZA IZBOR NA UPRAŽNJENE POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNIH USTANOVA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO ČIJA KONAČNA IMENOVANJA VRŠI VLADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR NA UPRAŽNJENE POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNIH USTANOVA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO ČIJA KONAČNA IMENOVANJA VRŠI VLADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "BIBLIOTEKA SARAJEVA", BROJ 02-04-17149-28.2/24 OD 28.03.2024. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE GIMNAZIJA OBALA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE GIMNAZIJA OBALA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ŠKOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ŠKOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA POSLOVNO-KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA POSLOVNO - KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "STARI ILIJAŠ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "STARI ILIJAŠ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ČENGIĆ VILA I"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ČENGIĆ VILA I"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU "VLADIMIR NAZOR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HILMI EF. ŠARIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HILMI EF. ŠARIĆ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O VISINI NAKNADE PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA KOMISIJE ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE NA POZICIJE DVA (2) ČLANA UPRAVNOG ODBORA I DVA (2) ČLANA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU - SARAJEVO, ISPRED KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU "VLADIMIR NAZOR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ČLANOVA I ZAPISNIČARA DRUGOSTEPENE DISCIPLINSKE KOMISIJE VLADE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O IZMJENAMA ZAKLJUČKA, BROJ: 02-04-23327-40/22 OD 09.06.2022. GODINE I BROJ: 02-04-47632-42/22 OD 24.11.2022. GODINE
Ministarstvo zdravstva KS
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA ZA 2024. GODINU NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo saobraćaja KS
PRAVILNIK O NAČINU I METODOLOGIJI IZRADE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O STANJU SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA
Ministarstvo privrede KS
ODLUKU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "HASAN KIKIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "VLADISLAV SKARIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "SREDNJE"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "BIBLIOTEKA SARAJEVA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "VRHBOSNA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "MUZEJ SARAJEVA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "POZORIŠTE MLADIH"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "ALIJA NAMETAK"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA URED VLADE KANTONA SARAJEVO ZA DIJASPORU
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU I DODJELU SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA U BUDŽETU GRADA SARAJEVA ZA POTREBE VJERSKIH ZAJEDNICA I CRKAVA
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2024. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2024. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
CJENOVNIK TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
STATUT OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA VODNIH AKATA NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
O DODJELI NA KORIŠTENJE JAVNE PODZEMNE GARAŽE OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO NA TRGU PRVE BRIGADE POLICIJE I - Opće odredbe
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O POSTAVLJANJU FIRMI, REKLAMA I DRUGIH SADRŽAJA NA GRAĐEVINAMA I FASADAMA I UREĐENJU FASADA NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI UREDA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE KANTONA SARAJEVO
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA MART 2024. GODINE
Ministarstvo za boračka pitanja KS
ISPRAVKA PRAVILNIKA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/24)
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ISPRAVKU ODLUKE O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA BORAČKIH UDRUŽENJA U 2024. GODINI
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DODJELU NOVČANIH TRANSFERA HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA/NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA/ I UDRUŽENJIMA KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU OD STRANE MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO KAO NOSIOCA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
JAVNA USTANOVA „HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO“ SARAJEVO
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU I RADNOM VREMENU U JAVNOJ USTANOVI HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO
JAVNA USTANOVA „HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO“ SARAJEVO
PRAVILNIK O IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI JAVNE USTANOVE HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO
JAVNA USTANOVA „HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO“ SARAJEVO
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU JAVNE USTANOVE "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"
JAVNA USTANOVA „HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO“ SARAJEVO
PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA U JAVNOJ USTANOVI "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!